Długo nie odzywaliśmy się bo losy imprezy nie były do końca przesądzone. Jednak po wielu konsultacjach zdecydowaliśmy się NIE ODWOŁYWAĆ imprezy. Jedynie dostosować się do nowej rzeczywistości. Impreza będzie zorganizowana…

Długo nie odzywaliśmy się bo losy imprezy nie były do końca przesądzone. Jednak po wielu konsultacjach zdecydowaliśmy się NIE ODWOŁYWAĆ imprezy. Jedynie dostosować się do nowej rzeczywistości. Impreza będzie zorganizowana w możliwie największym reżimie sanitarnym. Oczywiście nie obejdzie się bez Waszej pomocy.
Liczymy na to, że ze zrozumieniem podejdziecie do zaproponowanych przez nas obostrzeń, które wynikają przede wszystkim z wytycznych Ministerstwa Zdrowia w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.
Obostrzenia dotyczące KIBICÓW:
– wstęp na teren imprezy tylko i wyłącznie w maseczce ochronnej lub przyłbicy i noszenie jej przez cały czas przebywania na terenie zawodów;
– przewidujemy, że swobodny wstęp kibice będą mieli tylko do godz. 10:30 gdy to strefa kibica zapełni się do maksymalnego limitu. Wtedy będziemy wpuszczać nowych kibiców tylko gdy wcześniejsi kibice będą opuszczać tor. Zatem załóżcie, że nie dostaniecie się na teren zawodów bez oczekiwania lub w ogóle;
– w strefie kibica, w biurze zawodów, na badaniu kontrolnym oraz w strefie cateringowej zachowanie odstępu 1,5 m. między kibicami;
– w strefie cateringowej nie będzie stolików ani ławek;
– nie będzie strefy z zabawkami dla dzieci;
– odwołujemy zabawę dla dzieci w postaci malowania wraków;
– W sytuacji nieprzestrzegania w/w przepisów i niestosowania się do poleceń organizatora, na miejsce będzie wzywana policja/straż miejska.
Obostrzenia dotyczące ZAWODNIKÓW:
– przed wjazdem na teren zawodów będziemy sprawdzać czy wszyscy członkowie zespołu posiadają maseczki ochronne lub przyłbice;
– maseczki/przyłbice nosicie cały czas, nawet w trakcie zawodów czy wizyty w strefie cateringowej;
– zespół może się składać tylko z kierowcy, pilota i ewentualnie mechanika lub kierowcy lawety/samochodu serwisowego. Inne osoby nie będą wpuszczane. Załoga może liczyć maksymalnie 3 osoby. Zatem nie będzie możliwości przywiezienia ze sobą dzieci, żony, dziadków czy krewnych. Uszanujcie to, gdyż nie możemy przekroczyć dopuszczalnej ilości osób na torze;
– badanie alkomatem będzie prowadzone wyrywkowo a w sytuacji stwierdzenia spożycia alkoholu, będzie wezwana policja i zastosowana dyskwalifikacja zawodnika bez możliwości ponownego udziału w zawodach oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot wpisowego;
– w sytuacji rażącego naruszenia w/w wytycznych reżimu sanitarnego będziemy zmuszeni dyskwalifikować zawodników;
– posiłek regeneracyjny będzie wydawany zawodnikom w formie „na wynos”, w naczyniach jednorazowego użytku. Zużyte pojemniki należy samemu wyrzucić do koszy na śmieci.
Zasady obowiązujące na terenie zawodów:
– organizatorzy i sędziowie używają maseczek/przyłbic;
– długopisy i inne elementy wielokrotnego użytku są dezynfekowane po każdym użyciu;
– w toaletach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk;
– w biurze zawodów można uzyskać pomoc w sytuacji gdyby zaistniała potrzeba wymiany maseczki/przyłbicy;
– w sytuacji rażącego łamania w/w przepisów przez większą ilość uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów bez możliwości zwrotu wpisowego.
Liczymy na Waszą wyrozumiałość i rozsądek w przestrzeganiu reżimu sanitarnego dla naszego wspólnego bezpieczeństwa oraz pomyślnego przebiegu zawodów.