REGULAMIN MAZOWIECKIEGO WRAK RACE’u

Organizatorzy: motopiaseczno.pl oraz Japa Team.

Miejsce zawodów: Mysiadło, ul. Osiedlowa 2

Nazwa imprezy: Mazowiecki Wrak Race

 

 1. Mazowiecki Wrak Race to wyścigi starych, wysłużonych samochodów na zamkniętym, zabezpieczonym, szutrowym torze.

1.1    Celem zawodów jest:

– dobra zabawa

– doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu w trudnych warunkach terenowych

– możliwość sprawdzenia limitu wytrzymałości pojazdu

– rywalizacja sportowa połączona z dużą dawką adrenaliny

 

 1. Wymogi dotyczące zawodników

2.1   Osoby biorące udział w imprezie muszą mieć ukończone 18 lat.

2.2   Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy minimum kat. B.

2.3   Załoga to kierowca + pilot lub sam kierowca.

2.4   Pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot musi mieć ukończone 18 lat i wypełnione oświadczenie uczestnictwa.

2.5   Kierowca jak i pilot podczas trwania zawodów nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku, przepisów określonych w art. 115 §16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizatorzy mają prawo, w każdej chwili trwania imprezy, do kontroli załogi alkomatem, na zawartość alkoholu oraz innych środków.

2.6   Kierowca, któremu badanie alkomatem wykazło niedozwoloną przepisami ilość alkoholu
w wydychanym powietrzu zostaje zdyskwalifikowany oraz ma roczny zakaz udziału we wszystkich imprezach Mazowiecki Wrak Race.

2.7   Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i podpisuje w dniu zawodów stosowne oświadczenie.

2.8   Załoga niniejszym regulaminem poinformowana jest o ryzyku, wiążącym się z jazdą rajdowo-wyścigową. Co potwierdza podpisaniem oświadczenia w dniu zawodów.

2.9   Zawodnicy biorą pełną odpowiedzialność za swój pojazd i za ewentualne szkody wyrządzone innym uczestnikom zawodów lub kibicom. Za szkody rzeczowe powstałe z winy zawodnika odpowiada tylko i wyłącznie dany zawodnik.

2.10  Podczas jazdy każdy zawodnik (kierowca i pilot), musi posiadać kask, o homologacji drogowej lub FIA. Zalecane kaski ze szczęką. Za jazdę (kierowcy i pilota) bez kasku grozi dyskwalifikacja.

2.11  Zaleca się stosowanie systemów ochrony szyi, HANS lub podobne, kombinezonów, odzieży oraz bielizny z materiałów trudnopalnych (np. z nomexu).

2.12  Kierowca oraz pilot podczas jazdy samochodem musi mieć zapięte pasy oraz zamknięte szyby (nie dotyczy klasy madmax), od momentu wyjazdu z parku maszyn, do chwili zatrzymania się po wyścigu i wyłączenia pojazdu.

2.13  Nie jest wymagana licencja sportów motorowych.

2.14  W zawodach mogą brać udział kierowcy posiadający licencję sportów motorowych.

2.15  Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW.

 

 1. Samochody biorące udział w zawodach Mazowiecki Wrak Race

3.1    Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, pojemność skokowa silnika dowolna, marka dowolna, moc dowolna, ale oryginalna danego samochodu.

3.2    Do zawodów nie będą dopuszczone samochody 4×4, terenowe, SUV-y i busy.

3.3   Do zawodów dopuszczone zostaną auta typu VAN lub Pick-up napędzane na jedną oś.

3.4   Samochody startujące w zawodach MWR nie mogą być zasilane LPG. W przypadku posiadania  instalacji LPG oraz butli gazowej musi ona być bezwzględnie opróżniona do zera i posiadać wymontowany zawór.

3.5   Samochody nie mogą być wyposażone w hak holowniczy.

3.6   Nadwozie samochodu musi być zamknięte. Auta typu kabriolet, baggy nie będą dopuszczone.

3.7   Samochody nie muszą mieć ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC oraz przeglądu.

3.8   Zalecamy dodatkowe wyposażenie pojazdu, zwiększające bezpieczeństwo zawodników tj. klatka bezpieczeństwa, fotele kubełkowe, pasy szelkowe, systemy gaśnicze. Jeśli decydujecie się na klatkę bezpieczeństwa musi być ona zgodna z załącznikiem J

link: http://pzm.pl/pliki/zg/samochody/regulaminy/FIA/FIA_J/art253_2012.pdf

3.9   Nie dopuszczalne są klatki bezpieczeństwa nie spełniające wymogów załącznika J.

3.10  Samochody startujące w zawodach MWR podzielone są na trzy klasy: “kobiet”, “seria” i “madmax”.

3.11  Nie ma możliwości startu jednym pojazdem więcej niż jednej załodze, nawet w chwili opłacenia podwójnie wpisowego. Nie dopuszczamy możliwości posiadania przez jeden pojazd dwóch różnych numerów startowych tej samej lub różnych klas.

3.12   Zawodnicy chcący wymienić samochód, który uległ zniszczeniu, na inny muszą ponownie opłacić wpisowe i pobrać kolejne numery startowe i kolejny chip.

3.13  Organizator umożliwia wynajęcie swoich samochodów na zwody w cenie 550 zł za pojazd. Wynajmujący we własnym zakresie zakupuje paliwo, organizuje kaski. Osoby zainteresowane wynajmem naszego pojazdu proszone są o wcześniejszą ich rezerwację (mail: info@motopiaseczno.pl lub tel. 794-746-174).

3.14  Organizator umożliwia wynajęcie swoich kasków na zawody w cenie 30 zł/szt.

 

 1. Wymogi pojazdu w klasach “kobiet” i “seria”

4.1   Przednia szyba oryginalna

4.2    Mocowanie fotela kierowcy oraz pilota nie może być namierne skorodowane.

4.3    Sprawne pasy bezpieczeństwa.

4.4    Sprawny układ kierowniczy, hamulcowy.

4.6    WARUNEK KONIECZNY: sprawny układ wydechowy z wszystkimi tłumikami, może nie być katalizatora, podczas Badania Kontrolnego będzie mierzony pomiar głośności układu wydechowego. Auto, które w trakcie wyścigu straci tłumik może kontynuować zawody.

4.7   Gaśnica o masie min. 1 kg trwale umocowana w pojeździe w odległości pozwalającej na szybkie, awaryjne użycie jej w razie potrzeby podczas wyścigu.

4.8   Akumulator, solidnie zamocowany (najlepiej stalową opaską lub pasem tzw. transportowym). Nie dopuszcza się luźno zamocowanych akumulatorów.

4.9   Zbiornik paliwa tylko i wyłącznie oryginalny.  Nie dopuszcza się żadnych innych zbiorników paliwa w aucie oraz przerabiania układów paliwowych. Przewody paliwowe szczelne, solidnie zabezpieczone metalowymi opaskami.

4.10  Główne elementy konstrukcyjne pojazdu tj. progi, słupki, podłużnice, nie mogą być nadmiernie skorodowane.

4.11  Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w układ chłodzenia silnika. Chłodnica tylko i wyłącznie zamontowana w oryginalnym miejscu.

4.12  W przypadku stwierdzenia, że zawodnik, po badaniu technicznym, przenosi chłodnicę w inne miejsce niż oryginalne, po ujawnieniu takiego faktu, dana załoga automatycznie zostaje zdyskwalifikowana.

4.13  Zabrania się jakichkolwiek wzmocnień samochodu poprzez zamontowanie dodatkowego wzmocnienia podłużnic czy innych części karoserii. W przypadku stwierdzenia, że zawodnik po badaniu technicznym, wzmocnił konstrukcję samochodu, przez przyspawanie, przykręcenie lub inne przymocowanie wzmocnienia, dana załoga automatycznie zostaje zdyskwalifikowana.

4.14  Zabrania się montowania dodatkowej metalowej dolnej osłony silnika.

4.15  Zabrania się stosowania opon kołkowych typu Maxi Cross, rolniczych typu jodełka, terenowych typu M/T Mud Terrain, łańcuchów śniegowych, opon kolcowanych.

4.16  Zaleca się aby samochód był oryginalny do słupka B, nie musi natomiast posiadać błotników oraz maski.

4.17  Wymagamy aby pojazdy miały zdemonowane zderzaki (przód, tył) oraz lampy, reflektory, kieruknkowskazy oraz wewnętrzne plastikowe nadkola. Nie dotyczy aut wynajmowanych przez organizatora.

4.18  Elementy luźne tj. tablica rejestracyjna, kołpaki, muszą być zdemontowane.

4.19  Zalecamy posiadanie sprawnego układu do spryskiwania przedniej szyby oraz min. 5 l płynu do spryskiwaczy.

4.20  Zabrania się przewożenia w samochodzie podczas zawodów luźnych elementów wyposażenia tj. lewarek, narzędzia, koło zapasowe itp.

4.21  Samochód nie może mieć zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego.

4.22  Zaleca się dekorowanie pojazdów według inwencji twórczej właściciela. Malowanie, oklejanie w najróżniejsze wzory, według uznania.

4.23  Przed Badaniem Kontrolnym (BK) wymagane jest usunięcie wszystkich naklejek startowych oraz czipów zliczających okrążenia z poprzednich edycji MWR lub innych imprez motoryzacyjnych.

4.24  Obowiązkiem każdego zawodnika jest naklejenie wszystkich naklejek dostarczonych przez organizatora zawodów.

4.25  Auto dopuszczone do zawodów musi posiadać dwa numery startowe, przekazane przez organizatora, naklejone na tylne, boczne szyby po obu stronach samochodu.

4.26  Obowiązkiem zawodnika jest dopilnowanie aby właściwy sędzia nakleił na przednią szybę czipa, zgodnego z numerem startowym zawodnika, do elektronicznego pomiaru okrążeń.

4.27  W trakcie Badania Kontrolnego (BK) sędzia odpowiedzialny za przeprowadzanie badań, może zdecydować o przeniesieniu danego samochodu do innej klasy ze względu na niespełnienie wymogów klasy do której uprzednio dana załoga się zgłosiła.

 

 1. Wymogi pojazdu w klasie “madmax”

5.1  Przednia szyba oryginalna, boczne szyby kierowcy i pilota zdemontowane. W miejsce oryginalnych szyb bocznych siatka metalowa o drobnych „oczkach” przykręcona wkrętami do karoserii.

5.2  Szyby boczne wykonane z plexi kategorycznie zabronione.

5.3  W przypadku braku bocznych szyb oraz braku poliwęglanu obowiązkowo zamontowana siatka rajdowa, która może być również wykonana z pasów bezpieczeństwa przynitownych na stałe do ramki okna. (patrz zdjęcie)

5.4  Gaśnica o masie min. 1 kg trwale umocowana w pojeździe w odległości pozwalającej na szybkie, awaryjne użycie jej w razie potrzeby podczas wyścigu.

5.5  Poduszki powietrzne kierowcy i pilota zdemontowane.

5.6   Zalecane stosowanie foteli kubełkowych oraz wielopunktowych pasów bezpiezpieczeństwa.

5.7   Samochód musi posiadać sprawny układ kierowniczy, hamulcowy i wydechowy (warunek konieczny: posiadanie kompletnego układu wydechowego, wraz z wszystkimi tłumikami. Dopuszczamy możliwość braku katalizatora. Przed startem, na Badaniu Kontrolnym będzie mierzony poziom hałasu)

5.8     Akumulator, solidnie zamocowany (najlepiej stalową opaską lub pasem tzw. transportowym). Nie dopuszcza się luźno zamocowanych akumulatorów.

5.9   Zbiornik paliwa tylko i wyłącznie oryginalny.  Nie dopuszcza się żadnych innych zbiorników paliwa w aucie oraz przerabiania układów paliwowych. Przewody paliwowe szczelne, solidnie zabezpieczone metalowymi opaskami.

5.10  Istnieje możliwość dopuszczenia innego niż oryginalny zbiornik paliwa po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu głównemu (Jacek – 501 245 261) najpóźniej na dzień przed startem zawodów.

5.11  Główne elementy konstrukcyjne pojazdu tj. progi, słupki, podłużnice, nie mogą być nadmiernie skorodowane. W innym wypadku należy je naprawić.

5.12  Dopuszczane jest montowanie chłodnicy nad komorą silnika. Jeśli chłodnica zostanie przeniesiona na tył pojazdu, co jest zdecydowanie odradzane, musi być szczelnie odgrodzona od załogi (poliwęglan, blacha itp.). Przewody doprowadzające płyn chłodniczy muszą być poprowadzone pod pojazdem lub w przedziale kabinowym, koniecznie w metalowych rurkach (z metalowymi opaskami) lub osłonięte blachą na całej swojej długości w przedziale kabinowym.

5.13  Dopuszczone są wzmocnienia pojazdu do wysokości przedniego pasa. Wzmocnienia pojazdu  mogą dotyczyć tylko przednich i tylnych podłużnic poprzez wspawanie dodatkowego elementu (dopuszczone wzmocnienia z rur lub profili zamkniętych. Kątowniki, ceowniki, teowniki oraz wszystko inne co ma ostre krawędzie – zabronione.) ale nie wystające poza podłużnice, tak aby patrząc z przodu na pojazd orurowanie nie zasłaniało kół, to samo patrząc z tyłu. Wzmocnienie nie może mieć żadnych ostrych krawędzi W razie wątpliwości prosimy o przesłanie zdjęcia auta na adres info@motopiaseczno.pl celem weryfikacji.

5.14   Wymagamy aby pojazdy miały zdemonowane zderzaki (przód, tył) oraz lampy, reflektory, kieruknkowskazy oraz wewnętrzne plastikowe nadkola. Nie dotyczy aut wynajmowanych przez organizatora.

5.15  Elementy luźne tj. tablica rejestracyjna, kołpaki, muszą być zdemontowane.

5.16  Zabrania się przewożenia w samochodzie podczas zawodów luźnych elementów wyposażenia tj. lewarek, narzędzia, koło zapasowe itp.

5.17  Samochód nie może mieć zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego.

5.18  Zaleca się dekorowanie pojazdów według inwencji twórczej właściciela. Malowanie, oklejanie w najróżniejsze wzory, według uznania.

5.19 Przed Badaniem Kontrolnym (BK) wymagane jest usunięcie wszystkich naklejek startowych oraz czipów zliczających okrążenia z poprzednich edycji MWR lub innych imprez motoryzacyjnych.

5.20  Obowiązkiem każdego zawodnika jest naklejenie wszystkich naklejek dostarczonych przez organizatora zawodów.

5.21  Auto dopuszczone do zawodów musi posiadać dwa numery startowe, przekazane przez organizatora, naklejone na tylne, boczne szyby po obu stronach samochodu.

5.22  Obowiązkiem zawodnika jest dopilnowanie aby właściwy sędzia nakleił na przednią szybę czipa, zgodnego z numerem startowym zawodnika, do elektronicznego pomiaru okrążeń.

5.23   Zabrania się posiadania haka holowniczego.

5.24   Dopuszcza się stosowanie opon szutrowych, rajdowych, nalewek. Zabrania się stosowania opon kołkowych typu Maxi Cross, rolniczych typu jodełka, terenowych typu M/T Mud Terrain, łańcuchów śniegowych, opon kolcowanych.

5.25    W razie nie spełnienia wymogów regulaminowych organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów bez zwrotu wpisowego.

5.26    Ostateczną decyzję o dopuszczeniu samochodu do zawodów podejmuje sędzia techniczny po przeprowadzeniu Badania Kontrolnego (BK). Sędzia może przekazać kierowcy ewentualną listę niezgodności z regulaminem, o ile w wyznaczonym czasie niezgodności zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do zawodów.

5.27     Sędzia techniczny ma prawo, w każdej chwili trwania zawodów, skontrolować samochód uczestnika, w przypadku stwierdzenia, że zawodnik po badaniu technicznym, wzmocnił konstrukcję samochodu w niedozwolony sposób, przez przyspawanie, przykręcenie lub inne przymocowanie wzmocnienia niezgodnego z wytycznymi klasy madmax, dana załoga automatycznie zostaje zdyskwalifikowana.

 

 1. Zgłoszenia on-line i rejestracja

6.1   Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie: http://www.mazowieckiwrakrace.pl/zapisy-on-line/ Listy startowe otwierane są na następny dzień po zakończeniu zawodów. Organizatorzy w miarę możliwości co piątek publikują są listy startowe na “wydarzeniu” na fb oraz na stronie www.mazowieckiwrakrace.pl

6.2   Wypełniając zgłoszenie on-line należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. Przede wszystkim należy podać imię i nazwisko kierowcy, numer telefonu i adres e-mail oraz obowiązkowo wcześniej zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć w formularzu informację, że dany zawodnik zapoznał sie z regulaminem i go akceptuje.

6.3   Organizator ma prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

6.4   W razie odmowy przyjęcia zgłoszenia, wpłacone wpisowe zostanie zwrócone osobie zgłaszającej na podany rachunek bankowy.

6.5    Na miejscu, w biurze zawodów podczas rejestracji, na prośbę obsługi biura, należy okazać prawo jazdy kierowcy i dowód osobisty.

6.6   Podczas rejestracji, w Biurze Zawodów, pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Kazdy zawodnik otrzyma dokument, który będzie musiał być podstemplowny przez obsługę parku serwisowego, w chwili jego opuszczania. Z podstemplowanym dokumentem należy się udać do Biura Zawodów celem odbioru kaucji. Szczegóły w par. 11 (“Serwis oraz strefa serwisowa”) oraz par. 13 (“postanowienia końcowe”).

 

 1. Wpisowe

7.1   Wpisowe wynosi 250 zł od załogi, płatne najpóźniej na 10 przed zawodami na konto: Mazowiecki Wrak Race PL ……………………………………………………………………………

tytułem: wpisowe MWR, imię i nazwisko kierowcy oraz klasa w jakiej zamierza wystartować.

7.2   Wpisowe wpłacone po terminie ujętym w par. 7.1 wynosi 300 zł i nie gwarantuje otrzymania pamiątkowych koszulek.

7.3   Wpisowe w wysokości 250 zł upoważnia do startu tylko i wyłącznie w jednej klasie. Zawodnicy chcący brać udział w dodatkowej klasie lub tej samej ale z udziałem innego samochodu, zobowiązani są do zapłaty kolejnego wpisowego w wysokości 250 zł i pobrania kolejnego numeru startowego oraz chipa.

7.4   Istnieje możliwość wpłaty wpisowego, w Biurze Zawodów, w dniu imprezy gotówką, w wysokości 300 zł lecz nie gwarantuje to udziału w zawodach.

7.5   Wpisowe wpłacone na konto w wysokości 250 zł, w sytuacji gdy dana załoga, z przyczyn losowych lub innych niezależnych od nich, nie jest w stanie wystartować w zawodach, organizator zwraca na konto, wpisowe pomniejszone o kwotę 100 zł (tj. koszty obsługi danej załogi).

7.6  Organizator, w cenie wpisowego, zapewnia posiłek regeneracyjny dla kierowcy i pilota.

 

 1. Limty startowe

8.1   Ustala się limit załóg w wysokości 120.

8.2   W klasie “madmax” limit załóg 40. Numery startowe od 101 do 140, w kolorze czewonym.

8.3   W klasie “seria” limit załóg 60. Numery strtowe od 201 do 260, w kolorze zielonym.

8.4   W klasie “kobiet” limit załóg 20, numery startowe od 301 do 320, w kolorze różowym. Klasę tworzy minimum 12 pojazdów. W przypadku mniejszej ilości załóg kobiety automatycznie zostaną włączone do klasy seryjnej natomiast będzie prowadzona odrębna klasyfikacja dla kobiet.

8.5    Organizator ma jednak prawo modyfikować, ilość uczestników, wg własnego uznania i możliwości na torze.

8.6    O pierwszeństwie udziału w zawodach decyduje poprawnie wypełnione zgłoszenie on-line oraz data zaksięgowania wpisowego na rachunku bankowym organizatora (najpóźniej na 10 dni przed zawodami).

8.7    W sytuacji przekroczenia limitów startowych, gdy dana załoga nie została wpisana na listę startową, wpłacone środki zostaną zwrócone w 100% na rachunek bankowy wpłacającego.

 

 1. Przebieg zawodów

9.1  Zawodnicy wjeżdżający na teren zawodów, otrzymują na bramie wjazdowej od obsługi przepustkę wjazdową, oświadczenie dla zawodników oraz kartę Badania Kontrolnego (BK).

9.2  Po wjechaniu na teren zawodów, zawodnicy udają się do Parku Serwisowego przydzielonego zgodnie z klasą w jakiej startują. Następnie wraz z wypełnioną kartą BK oraz wypełnionym oświadczeniem (WARUNEK KONIECZNY) udają się na Badanie Kontrolne.

9.4   Zawody rozpoczynają się od przprowadzenia Badania Kontrolnego (BK) w godzinach 6:30 – 8:30.

9.5  Po pomyślnie odbytym Badaniu Kontrolnym, załoga udaje się do Biura Zawodów, celem rejestracji, odbioru naklejek strtowych oraz chipa.

9.6  Obowiązkowa odprawa dla zawodników odbywa się przez Biurem Zawodów tuż przed startem zawodów.

9.7   Start pierwszego biegu kwalifikacyjnego – klasa “madmax” ok. godz 10:00.

Biegi kwalifikacyjne trwają po 15 min – liczy się ilość wykonanych okrążeń. Z każdego biegu kwalifikacyjnego do półfinałów przechodzi minimum 10 załóg. Do biegu finałowego przechodzi po 6 lub więcej załóg. Ilości te mogą ulec zmianie.

9.8  Start pierwszego biegu kwalifikacyjnego – klasa “seria” ok. godz. 10:30.

Biegi kwalifikacyjne trwają po 15 min – liczy się ilość wykonanych okrążeń. Z każdego biegu kwalifikacyjnego do półfinałów przechodzi minimum 10 załóg. Do biegu finałowego przechodzi po 6 lub więcej załóg. Ilości te mogą ulec zmianie.

9.9  Start biegu kwalifikacyjnego – klasa “kobiet” ok. godz. 11:00.

Bieg kwalifikacyjny i pozostałe biegi w klasie “kobiet” trwają po 10 min – liczy się ilość wykonanych okrążeń. Z biegu kwalifikacyjnego do półfinału przechodzi minimum połowa startujących w kwalifikacjach zawodniczek. Do biegu finałowego przechodzi minimum  6  załóg. Ilości te mogą ulec zmianie.

9.10   Po biegach kwalifikacyjnych będą się odbywały biegi półfinałowe i finałowe, w miarę możliwości zgodnie z harmonogramem zawódów (dostępnym na stronie internetowej www.mazowieckiwrakrace.pl oraz w Biurze Zawodów).

9.11  Koniec danego biegu sygnalizuje sędzia machając, na lini startu/mety, flagą z czarno-białą szachownicą. Zawodnicy po przejechaniu mety udają się niezwłocznie do parku maszyn. Po zakończeniu biegu zabrania się dalszego ścigania pod groźbą dyskwalifikacji.

9.12  W miarę możliwości czasowych, organizatorzy przewidują bieg o Puchar Wójta Gminy Leszkowola (Handicap). Udział w nim mogą wziąć zawodnicy w wszystkich klas. Czas trwania biegu 10 minut.

9.13  Zakończenie zawodów, obliczanie wyników, wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców.

 

 1. Bezpieczeństwo

10.1  Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń obsługi oraz sędziów.

10.2  Każdy z zawodników zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji ostrzegawczej i informacyjnej, która będzie pokazywana za pomocą flag, tablic oraz sygnałów dźwiękowych.

 • flaga w biało-czarną szachownicę – rozpoczęcie oraz zakończenie wyścigu
 • flaga żółta – niebezpieczeństwo na torze, zwolnij, zachowaj ostrożność, bezwzględny zakaz wyprzedzania
 • flaga czerwona – bezwzględny nakaz zatrzymania pojazdu, przerwanie wyścigu do czasu ponownego wznowienia biegu przez sędziego
 • flaga czarna – dyskwalifikacja zawodnika, natychmiastowy zjazd z toru

Za nie nieprzestrzeganie sygnalizacji uczestnik zostanie wykluczony z bieżących zawodów oraz może zostać wykluczoy z kolejnych edycji zawodó MWR.

10.2  Podczas trwania wyścigu kategorycznie zabrania się wysiadania z uszkodzonego auta. Kierowca zobligowany jest do pozostania w samochodzie do czasu przybycia służb technicznych. Wyjątkiem jest sytuacja zauważenia zadymienia lub zapłonu samochodu, wówczas kierowca musi jak najszybciej opuścić pojazd uważając na nadjeżdżających innych zawodników.

10.3   Podczas wyścigu kategorycznie zabrania się umyślnego wyjazdu poza tor, wyjazdu poza teren imprezy, jazdy pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, celowego uderzania w inne pojazdy mające na celu uszkodzenie innego uczestnika zawodów, wypinania się z pasów, zdejmowania kasku, wszelkich prób oszustwa oraz zachowania niezgodnego za zasadami fair play.

10.4   Za zbyt agresyną jazdę, w szczególności uderzanie z premedytacją w drzwi kierowcy lub pilota i niesportowe zachowanie oraz narażanie zdrowia i życia innych uczestników oraz osób z obsługi i kibiców znajdujących się na i przy torze mogą być nakładane kary w postaci odejmowanych okrążeń z dyskwalifikacją włącznie.

10.5   Zasady bezpieczeństwa dotyczą również dróg dojazdowych oraz stref serwisowych. Pędkość poruszania się na terenie zawodów poza torem nie może przekraczać 10 km/h. Nie stosowanie sie do tego wymogu organizatora oraz łamanie regulaminu grozi nałożeniem kary finansowej (brak zwrotu kaucji) aż do dyskwalifikacji włącznie.

10.6  Poza torem zabrania się kręcenia bączków, driftowania, palenia gumy, wykańczania silników. Nie stosowanie sie do tego wymogu organizatora oraz łamanie regulaminu grozi nałożeniem kary finansowej (brak zwrotu kaucji) aż do dyskwalifikacji włącznie.

10.7  W sytuacji gdy jakaś załoga miała dachowanie lub jej auto jest przewrócone w obowiązku pozostałych zawodników jest bezwzględne zatrzymanie się. Gdy w pobliżu nie znajduje się nikt z obsługi zawodów, należy bezwzględnie sprawdzić czy danej załodze nic się nie stało i powiadomić obsługę. Wyścig zostaje wznowiony dopiero gdy załoga jest bezpieczna a auto nie stwarza zagrożenia dla pozostałych zawodników. O ponownym wznowieniu wyścigu decyduje tylko i wyłącznie sędzia zawodów. Za brak reakcji na takie zdarzenie i kontynuowanie wyścigu, takim zawodnikom odejmujemy jedno okrążenie.

 

 1. Serwis oraz strefa serwisowa

11.1   Zawodnicy są kierowani do dwóch stref serwisowych w zależności od rodzaju klasy. Patrz mapka (link).

11.2  Każda załoga ma przydzielony plac w strefie serwisowej, gdzie dokonuje napraw swego pojazdu lub przebywa w trakcie trwania zawodów.

11.3  Serwis danego zawodnika może odbywać się tylko i wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej. Absolutnie zabrania się naprawiania samochodów na torze, trawnikach bądź w alejkach dojazdowych.

11.4  Do strefy serwisowej może wjechać auto startujące w zawodach, auto laweta przewożąca samochód startujący i jeden samochód serwisowy.

11.5  Organizator nie odpowiada za samochody pozostawione w strefie serwisowej.

11.6  W strefie serwisowej obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nie stosowanie się do powyższego skutkuje nałożeniem kary finansowej (brak zwrotu kaucji) do dyskwalifikacji włącznie.

11.7  Załoga odpowiada za czystość wokół swojej strefy serwisowej (chcesz odzyskać kaucję czytaj uważnie i stosuj się!!!).

11.8  Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, zawodnicy otrzymują worek na śmieci, w sytuacji gdyby nie otrzymali obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie własnego worka na śmieci. Ewentualnie dodatkowe worki na śmieci można otrzymać w Biurze Zawodów.

11.9  W strefach serwisowych znajdują się kontenery na śmieci wielkogabarytowe, do których należy wrzucać wszystkie duże elementy, nie mieszczące się w worku, takie jak siedzenia, kanapy, wykłądziny, zderzaki, lampy, lusterka, etc.

11.10 Po zakończonych zawodach, załoga zobowiązana jest do uprzątnięcia swojej sterfy, w której przebywała. Przed opuszczeniem strefy serwisowej, należy udać się do Obsługi Parkingu, celem podbicia dokumentu potwierdzającego czystość, co skutkuje zwrotem wpłaconej wcześniej kaucji, w Biurze Zawodów. Bałagan, który zostawiasz po sobie, ktoś musi uprzątnąć, jeśli nie chcesz robić tego Ty to za Twoją kaucję zrobimy to my.

11.11  Katowanie, zarzynanie, wykańczanie silników skutkujące jego wybuchem a co za tym idzie, wyciekiem oleju i płynów eksploatacyjnych, celowe wybijanie szyb samochodowych, lamp i reflektorów, palenie gumy skutkuje utratą wpłaconej kaucji.

 

 1. Klasyfikacja, protesty i nagrody

12.1  Ustawienie na starcie do biegów kwalifikacyjnych odbywać się będzie zgodnie z numerami startowymi, od najmniejszego do największego.

12.2  Biegi półfinałowe oraz finałowe będą odbywały się w odwrotnej kolejności –  czyli od największego numeru do najmniejszego, żeby wszyscy mieli w miare równe szanse.

12.3  W przypadku gdy zostanie wyczytany numer zawodnika, a ten nie podjedzie w wyznaczonym czasie, na pola startowe zostanie ustawiony na na końcu stawki.

12.4  Klasyfikacja końcowa ustalana będzie wyłącznie na podstawie biegu finałowego.

12.5  W przypadku tej samej ilości okrążeń, drugim kryterium kwalifikacyjnym będzie łączny czas wykonania tych okrążeń zgodnie z wydrukiem z systemu pomiaru okrążeń.

12.6  Każdy bieg półfinałowy i finałowy będziędzie nagrywany i może posłużyć organizatorowi do weryfikacji kwestii spornych.

12.7  W trakcie całego roku kalendarzowego prowadzona jest klasyfikacja generalna zawodów MWR. Za pierwsze miejsce zawodnicy otrzymują 10 pkt., za drugie – 8 pkt., trzecie 6 pkt., czwarte – 4 pkt., piąte – 2 pkt. Podczas ostatniej edycji kończącej dany sezon, wręczane są nagrody i puchary w klasyfikacji generalnej zawodów MWR.

12.8   Nagrody przyznawane są w postaci pucharów za pierwsze 3 miejsca w klasach.

12.9  W przypadku gdy nie ma oddzielnej klasy kobiet, wyłaniana jest tylko jedna najlepsza załoga kobieca.

12.10  Bieg o Puchar Wójta (Hancicap) – puchar za pierwsze miejsce.

 

 1. Protesty i odwołania

13.1  Wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej do Biura Zwodów wpłacając jednocześnie kaucję w wysokości 100% wymaganego wpisowego, która nie będzie zwrócona jeżeli protest nie zostanie uznany. Protest można złożyć maksymalnie do 15 min. po zakończeniu biegu finałowego.

13.2  W przypadku uznania protestu, wszystkie koszty z nim związane, zostają zwrócone składającemu protest.

13.3  Wszystkie decyzje wydawane podczas zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

13.4   Wszlkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia główny i Organizatorzy.

 

 1. Postanowienia końcowe

14.1    Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do sportowego oraz kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych narażających życie i zdrowie innych uczestników oraz kibiców.

14.2    Zabrania się celowego niszczenia drzew krzewów i innej zieleni, w szczególności trawników oraz zaśmiecania terenu, jazdy z prędkościami powyżej 10 km/h na terenie całej imprezy (z wyłączeniem toru).

14.3    W miejscach poza terenami prób sportowych wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas.

14.4    Każdy zawodnik bierze udział, w zawodach MWR, na własną odpowiedzialność i ryzyko co poświadcza skłądając podpis na oświadczeniu otrzmanym od Organizatora.

14.5  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów Mazowiecki Wrak Race oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę Mazowiecki Wrak Race.

14.6  Każdy zawodnik biorący udział w zawodach MWR automatycznie wtraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach powstałych w trakcie trwania zawodów Mazowiecki Wrak Race. Przebieg całych zawodów jest nagrywany w celu identyfikacji popełnianych wykroczeń.

14.7   W czasie trwania imprezy Zawodnicy i uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatora, sędziów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje wykluczenie zawodnika bez możliwości zwrotu wniesionych opłat.

14.8   Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

14.9   Regulamin Toru dostępny będzie również na bramie głównej i w Biurze Zawodów.

14.10   Organizator, jeśli to konieczne, zamieszcza regulamin uzupełniający na stronie internetowej www.mazowieckiwrakrace.pl nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem zawodów.

14.11   Na terenie zawodów obowiązuje całkowity zakaz handlu, konkurencyjny dla organizatorów, w szczególności skup i sprzedaż samochodów, wypożyczania samochodów, zakaz handlu gastronomicznego innego niż dopuszczony przez Organizatora.

14.12    W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

14.13  Organizator umożliwia wcześniejsze niż w dniu zawodów dostarczenie samochodu na teren zawodów.

14.14  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na jego terenie przed i po zawodach.

14.16  Właściciel samochodu, który brał udział w zawodach ma możliwość pozostawienia samochodu po zawodach na terenie organizatora. Istnieje możliwość sprzedaży samochodu firmie zajmującej się złomowaniem pojazdów bezpośrednio na terenie zawodów.

14.17  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 

Copyright: Mazowiecki Wrak Race, 2018 r